Súbory a adresáre v Linuxe

Pre začiatok je dôležité si uvedomiť, že Linux rozlišuje veľké a malé písmená v názvoch súborov alebo priečinkov. Napríklad readme.txt a ReadMe.txt sú dva rôzne súbory. Pri vytváraní súborov nie je vhodné používať medzery a na oddelenie slov použiť podtrhovník alebo medzerník napríklad read_me.txt alebo read-me.txt.

Hierarchia súborov a adresárov v Linuxe podlieha štandardu Filesystem Hierarchy Standard 3.0 (FHS 3.0) z roku 2015. Lokálne zobrazíme nápovedu pre súborový systém príkazom man hier, ktorý je rozdelený do 9 častí. Názov súboru je zaznamenaný kontrolnom bloku inode adresára a nie v názve súboru.

Súborový systém Linuxu používa najčastejšie formát ext4 (pokračovanie starších verzií ext2 a ext3), narozdiel od Windowsu (fat, vfat, fat32, exfat, ntfs) a MacOS (apfs). Na správu partícií sa používa program fdisk alebo sfdisk, s grafickým rozhraním gnome-disks alebo gparted. Disk môžeme rozdeliť v GPT (GUID Partition Table) na 128 partícií alebo v staršej schéme MBR (Master Boot Record) na 4 partície.

128 partícií GPT

ZdieľanéNezdieľané
Statické/usr/etc
/opt/boot
Dynamické/var/mail/var/run
/var/spool/news/var/lock
Tabuľka č. 1: Druhy adresárov.

AdresárPopis
/binZákladné programy
/bootStatické súbory pre načítanie systému
/devSúbory pre pripojené zariadenia, napríklad fd0 (prvá mechanika), vdb (druhý virtuálny disk) sdc (tretí SCSI ovládač)
/etcKonfiguračné súbory
/homeDomovské adresáre užívateľov
/libZákladné zdieľané knižnice a moduly jadra
/mediaPripojenie pre vymeniteľné média
/mntPripojenie pre dočasné súborové systémy
/optDoplnkové softwarové balíčky
/procVirtuálne súborové systémy
/rootDomovský adresár užívateľa root
/runDáta pre bežiace procesy
/sbinZákladné systémové programy
/srvDáta pre systémové služby
/tmpDočasné súbory
/usrSekundárna hierarchia
/usr/bin
/usr/local/bin
/usr/local/sbin
/usr/sbin
/varVariabilné dáta
Tabuľka č. 2: Obvyklá štruktúra adresárov alebo odkazov (symbolic link) na adresáre.

/etc

Konfiguračné súbory v /etc sú zvyčajne v textovom formáte.

SúborPopis
groupZoznam uživateľských skupín
hostnameMeno počítača
hostsZoznam IP adries
passwdZoznam užívateľov
profileSystémová konfigurácia pre bash
shadowKryptované heslá užívateľov
Tabuľka č. 3: Základné konfiguračné súbory.

Inicializačné súbory mávajú koncovku rc. ako napríklad systémové nastavenie bash.bashrc pre konfiguráciu .bashrc alebo pre GNU nano editor nanorc.

Ďalšou možnou koncovkou je .conf. Príkladom je resolv.conf pre DNS alebo sysctl.conf pre systémové premenné jadra.

Adresáre s koncovkou .d sa používajú pre rozsiahlejšie konfiguračné schémy.

/home

V domovských adresároch užívateľov nájdeme skryté konfiguračné súbory.

SúborPopis
.bash_historyHistória spustených príkazov
.bash_logoutPríkazy spustené pri ukončení bash
.bashrcInštalačné inštrukcie pre bash
.profileInicializačný skript pre bash
Tabuľka č. 4: Základné konfiguračné súbory pre užívateľov.

/proc

Miesto pre virtuálne súborové systémy, ktoré nie sú uložené na disku, ale v pamäti počítača. Nájdeme tu informácie o systémovom hardware, bežiacich procesoch a konfigurácii jadra.

SúborPopis
/proc/cmdlinePriebeh bootovania
/proc/cpuinfoCPU informácie
/proc/meminfoPoužitie pamäte. Na zobrazenie použijeme príkaz free
/proc/modulesZoznam modulov
/proc/sysAdresár s konfiguračnými súbormi pre jadro. Väčšinou obsahujú hodnotu 0 (zapnuté) alebo 1 (vypnuté)
Tabuľka č. 5: Základné súbory s informáciami o procesoch.

/dev

V Linuxe je všetko súbor vrátane pripojených zariadení ako disky, klávesnica, myš…

SúborPopis
/dev/nullInformácie do koša
/dev/urandomGeneruje náhodné čísla
/dev/zeroNulové znaky
Tabuľka č. 6: Špeciálne súbory pre programovanie.

Poznámky

Stránka je súčasťou projektu Linux na sysop.sk.

Pridajte Komentár

Návrat hore