Príkazový riadok v Linuxe

Za normálnych okolností sa v Linuxe nepohybujeme v grafickom prostredí, ale práve naopak. Príkazový riadok (Command Line Interface, skratka CLI) pre prácu v textovom režime je najmocnejším nástrojom pre správu OS Linux. Pre prácu v príkazovom riadku používame shell interpeter, skratka sh. Najpoužívanejším je bash. Ďalšie shelly csh (C shell), ksh (Korn shell) alebo zsh (Z shell).

Ak nie je uvedené inak, príklady sú uvedené v distribúcii Debianu prípadne Ubuntu za použitia shellu bash.

Štruktúra príkazu

Základné členenie príkazu:

$ command [option(s)/parameter(s)…] [argument(s)…]

$ ls -all --format=long /home/user/

$ ls -a -l /home/user/

$ ls -la /home/user/

V našom príklade príkazom ls vypíšeme v adresári /home/user s parametrom a alebo --all všetky súbory vrátane skrytých a s parametrom l alebo --format=long v dlhom formáte.

Príkazy pre nápovedu

Pre každý príkaz môžeme zobraziť nápovedu:

$ man command

$ man ls

V príklade zobrazíme nápovedu pre príkaz na výpis obsahu adresára.

Detailnejšiu nápovedu v hypertexovom formáte poskytuje:

$ info command

$ info ls

Premenné

Premenné (variables) majú dosah len do ukončenia shellu. Ak chceme nastaviť ich účinnosť permanentne, musia byť nastavené v konfiguračných skriptoch. Rozoznávame:

 1. Lokálne (local)
 2. Globálne (enviroment)

Absolútna a relatívna cesta

Základné možnosti:

 • Znak / nám ukazuje absolútnu cestu od koreňového adresára.
 • Znak ~ označuje skrátenú cestu pre domovský adresár užívateľa.
 • Znak . určuje vo výpise používaný adresár.
 • Znak .. určuje vo výpise rodičovský adresár.

Príklady použitia absolútnej a relatívnej cesty:

$ user@hostname:~$ ls -la
drwxr-x--- 14 user user 4096 máj 16 18:32 .
drwxr-xr-x 3 root root 4096 máj 14 10:59 ..
-rw-rw-r-- 1 user user 0 máj 16 18:32 readme.txt
 • -rw-rw-r-- oprávnenia k súboru
 • 1 počet odkazov na súbor
 • user user označuje vlastníka user zo skupiny user ako vlastníka súboru
 • 0 veľkosť súboru v bajtoch
 • máj 16 18:32 posledná modifikácia súboru
 • readme.txt názov súboru

Nahradzovanie znakov

Základné možnosti nahradzovania znakov:

 • Nahradenie znaku alebo znakov sa naýva globbing.
 • Znak * nahradí akýkoľvek počet znakov vrátane medzery.
 • Znak ? nahradí akýkoľvek jeden charakter.
 • Znaky [] mahradí skupinu znakov.

Príklad na zobrazenie všetkých súborov s príponou txt začínajúce na d:

$ touch data1.txt data2.txt data3.txt data4.txt
$ ls data*.txt

Príklad na zobrazenie súborov so skupinou 1 až 2 a 4:

$ ls data[1-24].txt

Poznámky

Stránka je súčasťou projektu Linux na sysop.sk.

Pridajte Komentár

Návrat hore