Linuxový príkaz cat

Zobaziť (concatenate) obsah súboru. Pomocou > vieme súbor vytvoriť alebo kopírovať ako aj cez >> pripojiť obsah z jedného súboru na koniec druhého súboru.

Zápis príkazu cat

cat [FILENAME]

Základné možnosti príkazu cat

  • n (number) zobraziť čísla riadkov.
  • s (surpress) v zobrazenom výstupe nezobraziť prázdne riadky.

Príklad použitia príkazu cat

Vložiť obsah súborov do dalšieho súboru.

$ cat data1.txt data2.txt data3.txt > data4.txt

Vytvoriť obsah v súbore data.txt v adresári DATA-1 a následne zobraziť jeho obsah. Pozor! Ak súbor nebude prázdny, príkazom echo premažeme jeho obsah naším príkladom.

$ echo Hello World! > DATA-1/data.txt
$ cat DATA-1/readme.txt

Poznámky

Stránka je súčasťou projektu Linux na sysop.sk.

Pridajte Komentár

Návrat hore