Linuxový príkaz cut

Vystrihnutie (cut) časti textu v každom riadku súboru.

Zápis príkazu cut

cut OPTION [FILE]

Základné možnosti príkazu cut

  • b (byte) vystrihnúť špecifické bajty oddelené čiarkou , alebo určené rozsahom -.
  • c (column) vystrihnúť špecifické znaky oddelený čiarkou , alebo určené rozsahom -.
  • f (field) vystrihnúť pole oddelené tabom alebo definované pomocou -d. Pole môže byť skupina znakov oddelená napríklad medzerou " " alebo lomítkom /.

Príklad použitia príkazu cut

$ cat data.txt
Janko Hrach
Janka Danka
Peter
Krasavica

Vypísať zo súboru druhý a tretí bajt a bajty v rozsahu päť až koniec riadku.

$ cut -b 1,2,5- data.txt
ano Hrach
ana Danka
etr
raavica

Vypísať zo súboru každé prvé slovo v riadku, ktoré je definované medzerou a zoradiť podľa abecedy reverzne.

$ cat data.txt | cut -d " " -f 1 | sort -r
Peter
Krasavica
Janko
Janka

Poznámky

Stránka je súčasťou projektu Linux na sysop.sk.

Pridajte Komentár

Návrat hore