Linuxový príkaz free

Zobrazenie voľnej a použitej pamäte v siedmych stĺpoch (celková pamäť, použitá pamäť, voľná pamäť, zdieľaná pamäť, cache, dostupná pamäť) pre hardwarovú pamäť RAM a virtuálnu SWAP pamäť.

Zápis príkazu free

free [OPTION]

Základné možnosti príkazu free

 • -h (human) čitateľný formát.
 • -b/k/m/g zobrazenie pamäte v bajtoch, kilobajtoch, megabajtoch alebo gigabajtoch.

Príklad použitia príkazu free

Čitateľne zobraziť voľnú a použitú pamäť.

$ free -h
        total    used    free   shared buff/cache  available
Mem:      3,8Gi    1,9Gi    457Mi    43Mi    1,4Gi    1,6Gi
Swap:     2,1Gi     0B    2,1Gi

Poznámky

Stránka je súčasťou projektu Linux na sysop.sk.

Pridajte Komentár

Návrat hore