Linuxový príkaz grep

Vyhľadávanie a zobrazenie regulárnych výrazov v súboroch. Regulárny výraz je textový reťazec, obsahujúci vyhľadávací vzor, ktorý popisuje celú množinu reťazcov, na základe určitých pravidiel.

Zápis príkazu grep

grep [OPTION] PATTERNS [FILE]

Základné možnosti príkazu grep

  • -i (ignore) ignoruje rozdiely vo veľkosti písma
  • -r (recursive) vyhľadávanie vrátane podadresárov
  • -c (count) spočíta počet vyhovujúcich riadkov pre každý súbor
  • -t (invert) spočíta počet nevyhovujúch riadkov pre každý súbor
  • -E (extended-regexp) považuje vzor za rozšírený regulárny výraz (extended regular express, ERE)

Príklad použitia príkazu grep

Zmena malých znakov na veľké.

$ echo Hello World! | tr [:lower:] [:upper:]
HELLO WORLD!

Vymazať všetky znaky okrem čísla.

$ echo "77 sukien mala" | tr -cd [:digit:]
77

Poznámky

Stránka je súčasťou projektu Linux na sysop.sk.

Pridajte Komentár

Návrat hore