Linuxový príkaz head

Zobraziť (head) prvých 10 riadkov zo súboru. Doplňuje možnosti príkazu tail.

Zápis príkazu head

head [OPTION] [FILE]

Základné možnosti príkazu head

  • -n (liNes) zobrazí konkrrétny počet prvých riadkov.
  • -c (bytes) zobrazí konkrétny počet prvých bajtov pričom nový riadok sa počíta tiež ako bajt.
  • -q (quiet) pre zobrazenie viac ako jeden súbor bez ich názvu vo výpise.
  • -v (verbose) pre zobrazenie názvu súboru vo výpise.

Príklad použitia príkazu head

Zobrazí 3 naposledy upravené súbory v adresári a výpis zobrazí podľa abecedy.

$ ls -t | head -n 3 | sort

Poznámky

Stránka je súčasťou projektu Linux na sysop.sk.

Pridajte Komentár

Návrat hore