Linuxový príkaz ip

Príkaz ip sa používa na zobrazenie a správu sieťových informácií.

Popis príkazu ip

tar [OPTIONS] OBJECT {COMMAND}

Základné možnosti príkazu tar

  • -s, zobrazí štatistiku sieťového rozhrania alebo pripojenia

Príklad použitia príkazu tar

Zobraziť informáciu o sieťových rozhraniach.

$ ip addr show

Zobraziť informáciu o trase.

$ ip route

Kontrola fyzického pripojenia a následné zapnutie adaptéru en01.

$ ip link | grep “: en”
$ sudo ip link set eno1 up

Stránka je súčasťou projektu Linux na sysop.sk.

Pridajte Komentár

Návrat hore