Linuxový príkaz ls

Výpis (list) obsahu zadaného adresára.

Zápis príkazu ls

ls [OPTION] [FILE]

Základné možnosti príkazu ls

  • -a (all) výpis všetkých súborov a adresárov vrátane skrytých.
  • -d (directories) výpis adresárov bez ich obsahu.
  • -h (human readable) výpis veľkosti súborov v prehľadnejšom formáte v kB.
  • -l (long list) detailnejšie informácie v riadku.
  • -r (reverse) zoradí v obrátenom poradí, používa veľa príkazov.
  • -R (recursive) zobrazí každý súbor vrátane každého podadresára.
  • -S (size) zoradí podľa veľkosti súboru.
  • -t (time) zoradí podľa času poslednej úpravy.
  • -X (eXtension) zoradí podľa prípony súboru.

Príklad použitia príkazu ls

Výpis všetkých súborov a adresárov vrátane skrytých v adresári užívateľa user.

$ ls -a -l /home/user/

Kratší zápis, ktorý vedie k rovnakému výsledku.

$ ls -la ~

Výpis v dlhom formáte podľa času modifikácie v obrátenom poradí teda reverzne.

$ ls -lrt

Poznámky

Stránka je súčasťou projektu Linux na sysop.sk.

Pridajte Komentár

Návrat hore