Linuxový príkaz mkdir

Vytvoriť adresár (make directory).

Zápis príkazu mkdir

mkdir [OPTION] DIRECTORY

Základné možnosti príkazu mkdir

  • -p, --parents vytvorí aj nadriadené adresáre, ak neexistujú.
  • -m, --mode nastaví práva prístupu k novému adresáru (napríklad -m 755).
  • -v, --verbose zobrazí informácie o vytvorenom adresári.

Príklad použitia príkazu mkdir

Vytvoriť adresáre DATA-1 a DATA-2.

$ mkdir DATA-1 DATA-2

Vytvoriť adresáre DATA-1/DATA-1-1 a DATA-3/DATA-3-1. Prepínač -p (parents) nám umožní vytvoriť aj podadresár v doteraz neexistujúcom adresári, ktorý samozrejme vytvorí taktiež.

$ mkdir DATA-1/DATA-1-1 DATA-3/DATA-3-1

Poznámky

Stránka je súčasťou projektu Linux na sysop.sk.

Pridajte Komentár

Návrat hore