Linuxový príkaz more

Zobraziť obsah súboru po obrazovke. Ekvivalent použitia kláve PgDown a PgUp. Vhodné na prezeranie logov.

Zápis príkazu more

more [-options] [-num] [+/pattern] [+linenum] [file_name]

Základné možnosti príkazu more

  • d (silent) zobrazí [Press space to continue, 'q' to quit.]“ a pri stlačení nesprávnej klávesy [Press 'h' for instructions.].
  • -f (no pause) nezalomí vo výpise dlhé riadky.
  • -s (squeeze) stlačí viac prázdnych riadkov do jedného.

Príklad použitia príkazu more

Zobrazí obsah súboru po obrazovkách.

$ cat data.txt | more

Poznámky

Stránka je súčasťou projektu Linux na sysop.sk.

Pridajte Komentár

Návrat hore