Linuxový príkaz mv

Presunúť (move) alebo premenovať (rename) súbor alebo adresár.

Zápis príkazu mv

mv [OPTION] [SOURCE] [DESTINATION]

Základné možnosti príkazu mv

  • -i, --interactive pýta na potvrdenie pri pokuse o prepísanie existujúceho súboru alebo adresára.
  • -f, --force prepíše existujúci sbor alebo adresár bez výzvy na potvrdenie.
  • -v, --verbose zobrazí informácie o každom presúvanom súbore alebo adresári.

Príklad použitia príkazu mv

Presunúť súbory readme.txt a data.txt z adresára DATA-1 do adresára DATA-2.

$ mv DATA-1/readme.txt DATA-1/data.txt DATA-2

Premenovať súbor data.txt na readme.txt so zobrazením výzvy na potvrdenie prepísania súboru pomocou prepínača -i. Prepínaš použiva veľa príkazov. Potvrdíme zadaním y ako áno (yes). Opakom by bolo n ako nie (no).

$ mv -i DATA-1/data.txt DATA-1/readme.txt

Poznámky

Stránka je súčasťou projektu Linux na sysop.sk.

Pridajte Komentár

Návrat hore