Linuxový príkaz pwd

Vypísať cestu pre aktuálny adresár (print workind directory).

Zápis príkazu pwd

pwd [OPTION]

Základné možnosti príkazu pwd

  • -L (logical) je to základné nastavenie v systéme, keď zobrazí aj symlinky.
  • -P (physical) zakáže symlinky.

Príklad použitia príkazu pwd

Zobraziť cestu pre aktuálny adresár.

$ pwd
/home/user/

Poznámky

Stránka je súčasťou projektu Linux na sysop.sk.

Pridajte Komentár

Návrat hore