Linuxový príkaz rm

Vymazať (remove) súbor alebo adresár.

Zápis príkazu rm

mv [OPTION] [FILE]

Základné možnosti príkazu rm

  • -i, --interactive pýta na potvrdenie pri pokuse o vymazanie existujúceho súboru alebo adresára.
  • -f, --force vymaže existujúci súbor alebo adresár bez výzvy na potvrdenie.
  • -r, --recursive vymaže existujúci súbor alebo adresáre vrátane podadresárov.
  • -v, --verbose zobrazí informácie o každom vymazávanom súbore alebo adresári.

Príklad použitia príkazu rm

Vymazať súbory všetky adresáre začínajúce na D vrátane podadresárov -r (recursive) s potvrdením zmazania -i každého adresára.

$ rm -ir D*

Poznámky

Stránka je súčasťou projektu Linux na sysop.sk.

Pridajte Komentár

Návrat hore