Linuxový príkaz rsync

Program rsync je nástroj pre synchronizáciu a zálohovanie súborov dát lokálne, vzdialene aj na cloud. Hlavná výhoda je schopnosť presunúť len zmenené časti súborov.

Popis príkazu rsync

rsync [OPTIONS] SOURCE [DEST]

Základné možnosti príkazu rsync

  • -a, --archive rekurzívne kopírovanie adresárov a súborov.
  • -v, --verbose zobrazí podrobnp informáciu o priebehu operácie.
  • -l, --links zachová symbolické odkazy.
  • -z, --compress skomprimuje prenášané súbory pre rýchlejší prenos.
  • -u, --update skopíruje len zmenné aresáre a súbory.
  • -p, --perms zachová povolenia adresárov a súborov.
  • -t, --times zachová čas modifikácie adresárov a súborov.
  • -g, --group zachová skupinu adresárov a súborov.
  • -o --owner zachová vlastníka adresárov a súborov.

Príklad použitia príkazu rsync

Zálohovať adresár /home.

$ rsync -rzvh --exclude *\.cache/ /home/. \ /opt/backups/

Poznámky

Stránka je súčasťou projektu Linux na sysop.sk.

Pridajte Komentár

Návrat hore