Linuxový príkaz sed

Stream editor pre vykonávanie mnohých funkciíí ako vyhľadávanie, hľadanie a nahradenie, vkladanie alebo mazanie v Linuxe. Používa sa hlavne nájdenie a nahradenie znakov a reťazcov.

Zápis príkazu sed

sed OPTIONS [SCRIPT] [INPUTFILE]

Základné možnosti príkazu sed

  • -i (ignore) ignoruje rozdiely vo veľkosti písma
  • -r (recursive) vyhľadávanie vrátane podadresárov
  • -c (count) spočíta počet vyhovujúcich riadkov pre každý súbor
  • -t (invert) spočíta počet nevyhovujúch riadkov pre každý súbor
  • -E (extended-regexp) považuje vzor za rozšírený regulárny výraz (extended regular express, ERE)

Príklad použitia príkazu sed

Zmena malých znakov na veľké.

$ echo Hello World! | tr [:lower:] [:upper:]
HELLO WORLD!

Vymazať všetky znaky okrem čísla.

$ echo "77 sukien mala" | tr -cd [:digit:]
77

Poznámky

Stránka je súčasťou projektu Linux na sysop.sk.

Pridajte Komentár

Návrat hore