Linuxový príkaz sort

Zoradenie (sort) riadkov v textovom súbore.

Zápis príkazu sort

sort [OPTION] [FILE]

Základné možnosti príkazu sort

  • -n (numeric sort) zoradiť číselne obsah súboru.
  • -r (reverse) zoradiť v obrátenom poradí
  • -u (unique) zoradí a vymaže duplicitné riadky

Príklad použitia príkazu sort

Zoradí riadky v opačnom poradí. Dva z troch operátorov nemajú v danom príklade zmysel.

$ cat data.txt
Janko Hrach
Janka Danka
Peter
Krasavica

$ sort -nru data.txt
Peter
Krasavica
Janko Hrach
Janka Danka

Poznámky

Stránka je súčasťou projektu Linux na sysop.sk.

Pridajte Komentár

Návrat hore