Linuxový príkaz tail

Zobraziť (tail) posledných 10 riadkov zo súboru. Doplňuje možnosti príkazu head.

Zápis príkazu tail

tail [OPTION] [FILE]

Základné možnosti príkazu tail

  • -n (liNes) zobrazí konkrrétny počet posledných riadkov.
  • -c (bytes) zobrazí konkrrény počet posledných bajtov pričom nový riadok sa počíta tiež ako bajt.
  • -q (quiet) pre zobrazenie viac ako jeden súbor bez ich názvu vo výpise.
  • -v (verbose) pre zobrazenie názvu súboru vo výpise.

Príklad použitia príkazu tail

Zobrazí 3 najneskôr upravené súbory v adresári a výpis zobrazí podľa abecedy.

$ ls -t | tail -n 3 | sort

Poznámky

Stránka je súčasťou projektu Linux na sysop.sk.

Pridajte Komentár

Návrat hore