Linuxový príkaz tar

Z historických dôvodov vo svete Unixu prebiehalo archivovanie a skomprimovanie súborov v dvoch krokoch narozdiel od známejších DOS programov ako rar, zip alebo arj, ktoré umožňujú obidva kroky spojiť v jednej operácii.

V prvom kroku archivujeme súbory a adresáre do jedného súboru pomocou programu tar (tape archive) a následne zmenšíme obsah pomocou programov gzip alebo bzip2, prípadne staršími kompresnými programami xz a bzip. Pre extrahovanie skomprimovaného archívu použijeme programy gunzip, bunzip2, unxz. Na zobrazenie archívov zcat a bzcat.

Pre archívy vytvorené v prostredí DOS/Windows použijeme zip a unzip.

Popis príkazu tar

tar [OPTIONS] [ARCHIVE-FILE] [FILE OR DIRECTORY TO BE ARCHIVED]

Základné možnosti príkazu tar

  • -c, --create vytvorí archív.
  • -x, --extract extrahuje archív.
  • -v, --verbose zobrazí podrobnp informáciu o priebehu operácie.
  • -f, --file zobrazí zoznam súborov v archíve.
  • -z, --gzip v jednom kroku vytvorí a skomprimuje archív pomocou gzip s príponou .tar.gz.
  • -j, --bzip2: v jednom kroku vytvorí a skomprimuje archív pomocou bzip2 s príponou .tar.bz2.
  • -r, --append pridá súbory alebo adresáre do existujúceho archívu.
  • -t, --list zobrazí zoznam súborov v archíve.
  • -A spojí archívy.
  • -W, --verify kontrola archívu.

Príklad použitia príkazu tar

Vytvoriť nekompromivaný archív etc.tar z adresára /etc.

$ tar -cvf etc.tar /etc

Zobraziť archív etc.tar z adresára /etc.

$ tar -tvf etc.tar

Vytvoriť kompresovaný archív gzip etc.tar z adresára /etc.

$ tar -cvfz etc.tar.gz /etc

Extrahovať kompresovaný archív gzip etc.tar do aktuálnehoa dresára.

$ tar -xvfz etc.tar.gz /etc

Poznámky

Stránka je súčasťou projektu Linux na sysop.sk.

Pridajte Komentár

Návrat hore