Linuxový príkaz touch

Vytvoriť prázdny súbor alebo zmena časových údajov existujúceho súboru.

Zápis príkazu touch

touch [OPTION] FILE

Základné možnosti príkazu touch

  • -a, --access-time zmení dátum a čas podľa času prístupu.
  • -m, --modification-time zmení dátum a čas podľa času úpravy súboru.
  • -t, --time zmení na presný časový údaj.

Príklad použitia príkazu touch

Vytvoriť súbory readme.txt a data.txt v adresári DATA-1.

$ touch DATA-1/readme.txt DATA-1/data.txt

Poznámky

Stránka je súčasťou projektu Linux na sysop.sk.

Pridajte Komentár

Návrat hore