Linuxový príkaz tr

Nahradenie (translate) alebo vymazanie znakov.

Zápis príkazu tr

tr [OPTION] SET1 [SET2]

Základné možnosti príkazu tr

  • -c (complement) doplní znaky
  • -d (delete) vymaže znaky
  • -s (replace) nahradí opakované znaky
  • -t (truncate) skráti sekvenciu znakov

Príklad použitia príkazu tr

Zmena malých znakov na veľké.

$ echo Hello World! | tr [:lower:] [:upper:]
HELLO WORLD!

Vymazať všetky znaky okrem čísla.

$ echo "77 sukien mala" | tr -cd [:digit:]
77

Poznámky

Stránka je súčasťou projektu Linux na sysop.sk.

Pridajte Komentár

Návrat hore