Linuxový príkaz nmcli

Príkaz nmcli (NetworkManager Command Line Interface) pouížavame pre nastavenie sieťového pripojenia. Užívateľský prístupnejšou náhradou v príkazovom riadku je nmtui (NetworkManager Text User Interface) alebo GUI program nm-connection-editor.

Správne nastavenie siete obsahuje 4 parametre. Na väčšine počítačov je systém priraĎovania adries automatizovaný cez DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol):

  1. IP address. Príklad: 192.168.1.100, kde adresa siete je 192.168.1 a počítač má v nej priradenú časť 100.
  2. Netmask predstavuje binárnu mapu siete. Každé číslo v IP adrese pozostáva z 8 bitov a celá adresá má teda 32 bitov. Sieťová časť 192.168.1 má 24 bitov a zapisuje sa 192.168.1.100/24.
  3. Default Route ukazuje cestu dát v sieti.
  4. DNS Nameserver konvertuje adresy do ľudsky zrozumiteľnejšej reči. Príklad: 88.86.119.15 je IP adresa pre web sysop.sk. Manuálne môže byť nameserver vložený do súbory /etc/resolv.conf.

V prípade problémov skontrolujeme sieťový adaptér (ip), lokálnu konfiguráciu (DHCP cez ntcli), lokálne spojenie (ICMP protokol cez ping) a napokon serverové funkcie ako napríklad otvorené porty (systemctl) a nastavenie firewallu (iptables).

Zápis príkazu nmcli

nmcli [OPTION] OBJECT

Základné možnosti príkazu nmcli

  • -h (help) nápoveda.
  • -p (pretty) čitateľný formát.

Príklad použitia príkazu ncmli

Zobraziť všetky existujúce sieťove pripojenia v čitateľnom formáte.

$ nmcli -p con show con

Zobraziť aktívne pripojenia do siete.

$ $ nmcli con sho -a

Poznámky

Stránka je súčasťou projektu Linux na sysop.sk.

Pridajte Komentár

Návrat hore